پیانو

ساز پیانو که از اصیلترین سازهای موسیقی به شمار می آید و انواع مختلفی را شامل می شود.این ساز از خانواده ی سازهای زهی و مشهورترین ساز شستی دار می باشد، و در بین سازها (به جز ارگ های کلیسایی)گسترده‌ ترین محدوده صوتی را دارا است، وسعت صدای پیانو به طور معمول هفت و نیم […]