آموزش آواز سنتی ایرانی

در آموزش آواز سنتی ایرانی توجه به مفاهیم فوق بسیار مهم و حائز اهمیت می باشد.آموزشگاه موسیقی الهام به عنوان یکی از برجسته ترین آموزشگاه های موسیقی تهران،در کلاس های آموزشی خود علاوه بر توجه به مفاهیم پایه ای در آموزش،از حضور اساتید با تجربه و بزرگ نیز بهره می گیرد. در واقع حفظ این هنر سنتی مسئولیت بزرگی است که بر دوش هنردوستان قرار دارد و استمرار صحیح آن را از وظایف خود می دانیم.