سلفژ

برای افرادی که به دنیای موسیقی علاقه بسیار زیادی دارند، آشنایی با مفهومی به نام سلفژ بسیار ضروری است. درک بهتر از تئوری موسیقی تا کاربرد آن در خوانندگی و ترانه سازی، سلفژ را به یک ابزار ارزشمند در حوزه موسیقی تبدیل نموده است و آموزش سلفژ را ضروری می نماید. سلفژ سلفژ ، هزار […]

آواز پاپ

آواز پاپ

آواز پاپ مانند سایر سبک های آواز، قوانین و ویژگی های خاصی دارد که به تشخیص آن از دیگر انواع سبک ها کمک می نماید. یکی از مهم ترین ویژگی هایی که میتوان برای آواز پاپ قائل شد، محبوبیت نزد عامه مردم است. در واقع اگر بخواهیم کامل تر آواز پاپ را توصیف نماییم باید […]

آواز کلاسیک

آواز کلاسیک

در عرصه موسیقی افراد و مخاطبان بسیار زیادی وجود دارد. علاقمندانی که خود وارد این عرصه می شوند و علاقمندانی که این عرصه را دنبال می کنند و برای هر دو دسته ارائه موسیقی دارای ارزش حائز اهمیت می باشد. بسیاری از افراد موسیقی کلاسیک و آواز کلاسیک را به علت ارزش معنایی و کیفیت […]

آواز سنتی ایرانی

آموزش آواز

آواز سنتی ایرانی جهان شناخته شده است و از جایگاه بالایی برخوردار می باشد. آواز صوتی است که برای خوش کردن طبع و رساندن مفاهیم درونی انسان اجرا می شود و از سوی دیگر در معنای خاص آن تربیت نوعی صوت است که ردیف دانی و پیگیری آن زیر نظر استاد معتبر و مجرب انجام شود.برخی […]